cure-careConnected Health Centre

De oplossingen van HPS kunnen in veel sectoren worden toegepast. Eén sector heeft sterk afwijkende eisen en wensen: de zorg. Technologie wordt steeds belangrijker om tegen lagere kosten dezelfde of een hogere kwaliteit van zorg te verlenen. Slimme, geïntegreerde communicatieoplossingen dragen hieraan bij.

Daarom heeft HPS het zorgconcept ontwikkeld. Dit is een draadloze oplossing die mobiel bellen, persoonsalarmering, verpleegoproepsystemen, messaging en locatiebepaling combineert. Hierdoor worden oplossingen en netwerken gebundeld en hebben medewerkers nog maar één toestel voor alle communicatiebehoeften.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een eenvoudige integratie met zorgtoepassingen van derden. U kunt daarom uw bestaande oplossingen blijven gebruiken, bijvoorbeeld bestaande bedienposten of uw piepersysteem, en dit combineren met telefonie tot één integrale oplossing. Zo wordt u niet geconfronteerd met torenhoge vervangingsinvesteringen, maar maakt u slim gebruik van de componenten die u al in huis heeft.

Betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten

De zorgsector is sterk in beweging. Er komen nieuwe vormen van zorg op afstand, zodat minder mensen samen meer werk kunnen verrichten. De technologische mogelijkheden zijn eindeloos, maar het risico bestaat altijd dat zorg op afstand ook afstandelijk wordt. En dat wilt u in geen geval. Daarom denken wij met u mee hoe u beter tegemoet kunt komen aan eisen en wensen van patiënten, cliënten en controlerende instanties, terwijl u tegelijkertijd uw eigen bedrijfsvoering verbetert

De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan:

  • sneller ter plaatse zijn in geval van een alarmering doordat de dichtstbijzijnde medewerkers een notificatie krijgen
  • integratie met domotica zoals bewegingsmelders, zodat de nachtverzorgende weet dat een cliënt uit bed is gestapt
  • op afstand meekijken met een collega die bij een cliënt of patiënt thuiszorg verleent

Wij denken graag met u mee. Niet alleen over de mogelijkheden, maar ook over hoe u tegen beperkte kosten en met gebruikmaking van de technologie die u al in huis heeft een maximaal resultaat kunt behalen. Dit is vrijwel altijd een kwestie van maatwerk.