cure-careHPS Connected Health Management

HPS Connected Health Management is standaard onderdeel van de dienstverlening van HPS Connected Health. De Management informatie is op te vragen middels een webbrowser. HPS Connected Health Management omvat o.a.

  • Rechten op basis van Active Directory/LDAP
  • Beheerders functionaliteiten
  • Management rapportage
  • Inzicht in geplande en ongeplande zorg
  • Zorg vraag per cliënt
  • Zorg druk per medewerker

CHmanagement