cure-careSneller communiceren via personenalarmering

Personenalarmering (PAM) is een nieuw, innovatief communicatiemiddel tussen cliënten en zorgmedewerkers. Het is een techniek die niet alleen slim en eenvoudig in het gebruik is, maar ook betrouwbaar.

Het zorgmanagementsysteem registreert alle informatie over het verloop van alle oproepen en processen. Het portal geeft in grafieken en tabellen aan hoeveel en wanneer er oproepen zijn geweest. Ook is te zien welke teams en met hoeveel medewerkers er is ingelogd. Indien er achteraf vragen zijn over zorgprocessen, kunt u eenvoudig in de historie nakijken wie wanneer heeft opgeroepen en wie door welke zorgmedewerker is geholpen.

Personenalarmering voor uw cliënten

Personenalarmering is een directe persoonlijke assistent van uw cliënten. Eén die altijd paraat is om een zorgmedewerker aan te spreken of deze te laten omroepen. Maar met personenalarmering is méér mogelijk.

  • Het systeem kan een cliënt er bijvoorbeeld aan herinneren dat het tijd is voor de medicatie
  • Personenalarmering kan ook dienst doen als intercom
  • Het zorgtoestel geeft met de unieke led-ring informatie over het verloop van de oproep terug aan de cliënt, waardoor deze beter wordt geïnformeerd
  • De PAM kan met meerdere eenheden worden uitgebreid. Daardoor kunnen ook de slaapkamer en andere ruimten worden voorzien van een spreekluistereenheid

PAM

Personenalarmering voor uw medewerkers

HPS werkt met het alarmsoftwareplatform voor de personenalarmering. Eén van de oplossingen die HPS biedt is een smart app die beschikbaar is voor iOS en Android.

Tevens bestaat de mogelijkheid om draadloze bluetooth locatiebakens toe te passen, zodat per kamer/woning de locatie van het alarm beter kan worden gespecificeerd; bijvoorbeeld op verdiepingsniveau. Eenmaal buiten bereik van deze bakens worden de gps-coördinaten gecommuniceerd bij de alarmmelding inclusief een link naar Google Maps.

De locatiebakens zijn batterij gevoed (met een lange levensduur van 4 jaar) en volledig zonder bekabeling te plaatsen.

  • Beeldcommunicatie bij een alarmmelding
  • Conference mogelijkheden
  • Accepteren / weigeren van de oproep met eventueel escaleren
  • Automatische alarmen